TEAM

2014 PLAYER / STAFF

PLAYER

GOAL KEEPERS

ENOMOTO

 • GK
 • 1
 • Tetsuya ENOMOTO
 • 1983/5/2
 • 180cm/76kg

IIKURA

 • GK
 • 21
 • Hiroki IIKURA
 • 1986/6/1
 • 181cm/78kg

ROKUTAN

 • GK
 • 30
 • Yuji ROKUTAN
 • 1987/4/10
 • 188cm/80kg

SUZUKI

 • GK
 • 31
 • Ryota SUZUKI
 • 1994/2/10
 • 191cm/85kg

DEFENDERS

KURIHARA

 • DF
 • 4
 • Yuzo KURIHARA
 • 1983/9/18
 • 184cm/80kg

KOBAYASHI

 • DF
 • 13
 • Yuzo KOBAYASHI
 • 1985/11/15
 • 176cm/72kg

FABIO

 • DF
 • 15
 • FABIO
 • 1989/2/28
 • 186cm/78kg

NAKAZAWA

 • DF
 • 22
 • Yuji NAKAZAWA
 • 1978/2/25
 • 187cm/78kg

SHIMOHIRA

 • DF
 • 23
 • Takumi SHIMOHIRA
 • 1988/10/6
 • 178cm/68kg

NARAWA

 • DF
 • 24
 • Yuta NARAWA
 • 1987/8/29
 • 172cm/65kg

KITATANI

 • DF
 • 33
 • Fumitaka KITATANI
 • 1995/8/18
 • 180cm/70kg

MIDFIELDERS

OGURA

 • MF
 • 6
 • Shohei OGURA
 • 1985/9/8
 • 175cm/67kg

HYODO

 • MF
 • 7
 • Shingo HYODO
 • 1985/7/29
 • 172cm/68kg

NAKAMACHI

 • MF
 • 8
 • Kosuke NAKAMACHI
 • 1985/9/1
 • 174cm/74kg

NAKAMURA

 • MF
 • 10
 • Shunsuke NAKAMURA
 • 1978/6/24
 • 178cm/70kg

SAITO

 • MF
 • 11
 • Manabu SAITO
 • 1990/4/4
 • 169cm/68kg

SATO

 • MF
 • 20
 • Yuhei SATO
 • 1990/10/29
 • 172cm/62kg

FUJIMOTO

 • MF
 • 25
 • Jungo FUJIMOTO
 • 1984/3/24
 • 173cm/69kg

MIKADO

 • MF
 • 26
 • Yuta MIKADO
 • 1986/12/26
 • 174cm/70kg

TOMISAWA

 • MF
 • 27
 • Seitaro TOMISAWA
 • 1982/7/8
 • 181cm/74kg

KIDA

 • MF
 • 28
 • Takuya KIDA
 • 1994/8/23
 • 168cm/58kg

AMANO

 • MF
 • 29
 • Jun AMANO
 • 1991/7/19
 • 175cm/60kg

MATSUMOTO

 • MF
 • 32
 • Sho MATSUMOTO
 • 1992/4/4
 • 162cm/58kg

FORWARDS

YAJIMA

 • FW
 • 9
 • Takuro YAJIMA
 • 1984/3/28
 • 182cm/80kg

ITO

 • FW
 • 16
 • Sho ITO
 • 1988/7/24
 • 184cm/76kg

HANATO

 • FW
 • 17
 • Jin HANATO
 • 1990/5/31
 • 174cm/60kg

RAFINHA

 • FW
 • 18
 • RAFINHA
 • 1987/6/30
 • 172cm/75kg

FUJITA

 • FW
 • 19
 • Yoshihito FUJITA
 • 1983/4/13
 • 185cm/75kg

STAFF

HIGUCHI

 • HEAD COACH
 • Yasuhiro HIGUCHI
 • 1961/5/5

KOBAYASHI

 • COACH
 • Shinji KOBAYASHI
 • 1963/10/17

KOSAKA

 • COACH
 • Yuki KOSAKA
 • 1977/8/6

OKAMURA

 • COACH
 • Yasushi OKAMURA
 • 1981/1/28

MATSUNAGA

 • GK COACH
 • Shigetatsu MATSUNAGA
 • 1962/8/12

SHINODA

 • PHYSICAL COACH
 • Yosuke SHINODA
 • 1971/9/19