NEWS

2017 First Team Squad

TopTeam

2017.1.15

PLAYER

※BACKGROUND BLUE=NEW COMER / RENTAL BACK
※BACKGROUND YELLOW=SQUAD NUMBER CHANGES

No

Pos

Name

Birth

Height/Weight

2

DF

PARK Jeongsu

1994/4/12

188/76

4

DF

KURIHARA Yuzo

1983/9/18

184/80

5

MF

KIDA Takuya

1994/8/23

169/63

6

MF

OHGIHARA Takahiro

1991/10/5

184/71

7

FW

HUGO VIEIRA

1988/7/25

178/73

8

MF

NAKAMACHI Kosuke

1985/9/1

174/74

10

MF

SAITO Manabu

1990/4/4

169/68

13

DF

KANAI Takashi

1990/2/5

175/70

14

MF

AMANO Jun

1991/7/19

175/64

15

DF

ARAI Ikki

1993/11/8

185/75

16

FW

ITO Sho

1988/7/24

184/76

17

FW

TOGASHI Cayman

1993/8/10

178/73

18

MF

ENDO Keita

1997/11/22

175/66

19

FW

NAKAGAWA Teruhito

1992/7/27

161/57

20

MF

MARTINUS

1991/3/7

183/70

21

GK

IIKURA Hiroki

1986/6/1

181/75

22

DF

NAKAZAWA Yuji

1978/2/25

187/78

23

DF

SHIMOHIRA Takumi

1988/10/6

178/68

24

DF

YAMANAKA Ryosuke

1993/4/20

171/65

25

MF

MAEDA Naoki

1994/11/17

175/66

26

MF

NAKASHIMA Kensei

1996/9/23

180/73

27

DF

MATSUBARA Ken

1993/2/16

180/73

28

DF

TAKANO Ryo

1994/11/13

171/68

30

GK

SUZUKI Ayaki

1987/4/13

184/80

31

GK

SUGIMOTO Daichi

1993/7/15

187/83

32

GK

HARADA Gaku

1998/5/22

188/84

35

MF

YOSHIO Kaina

1998/6/28

168/63

STAFF

Post

Name

Birth

HEAD COACH

Erick MOMBAERTS

1955/4/21

COACH

MATSUHASHI Rikizo

1968/8/22

COACH

Marc LEVY

1961/8/7

COACH

KOSAKA Yuki

1977/8/6

COACH & INTERPRETER

MATSUBARA Hideki

1983/11/4

GK COACH

MATSUNAGA Shigetatsu

1962/8/12

PHYSICAL COACH

Alexandre MARLES

1979/8/1