NEWS

2015 First Team Squad

TopTeam

2015.01.18

PLAYER

※BACKGROUND BLUE=NEW COMER / RENTAL BACK
※BACKGROUND YELLOW=SQUAD NUMBER CHANGES

No

Pos

Name

Birth

Height/Weight

1

GK

ENOMOTO Tetsuya

1983/5/2

180/76

2

DF

AMANO Takashi

1986/4/13

163/61

4

DF

KURIHARA Yuzo

1983/9/18

184/80

5

DF

FABIO

1989/2/28

186/78

6

MF

MIKADO Yuta

1986/12/26

174/70

7

MF

HYODO Shingo

1985/7/29

172/68

8

MF

NAKAMACHI Kosuke

1985/9/1

174/74

9

FW

YAJIMA Takuro

1984/3/28

182/80

10

MF

NAKAMURA Shunsuke

1978/6/24

178/70

11

MF

SAITO Manabu

1990/4/4

169/68

13

DF

KOBAYASHI Yuzo

1985/11/15

176/72

14

MF

KUMAGAI Andrew

1993/6/6

181/72

15

DF

HIGA Yusuke

1989/5/15

168/68

16

FW

ITO Sho

1988/7/24

184/76

17

FW

HANATO Jin

1990/5/31

178/66

18

FW

RAFINHA

1987/6/30

172/75

19

FW

NAKAGAWA Teruhito

1992/7/27

161/57

20

MF

SATO Yuhei

1990/10/29

172/62

21

GK

IIKURA Hiroki

1986/6/1

181/75

22

DF

NAKAZAWA Yuji

1978/2/25

187/78

23

DF

SHIMOHIRA Takumi

1988/10/6

178/68

24

DF

NARAWA Yuta

1987/8/29

172/65

25

MF

FUJIMOTO Jungo

1984/3/24

173/69

26

MF

NAKASHIMA Kensei

1996/9/23

180/73

27

MF

TOMISAWA Seitaro

1982/7/8

181/74

28

MF

KIDA Takuya

1994/8/23

169/63

29

MF

AMANO Jun

1991/7/19

175/64

30

GK

TAGUCHI Junto

1996/9/28

181/72

31

GK

SUZUKI Ryota

1994/2/10

191/85

33

DF

KITATANI Fumitaka

1995/8/18

180/70

STAFF

Post

Name

Birth

HEAD COACH

Erick MOMBAERTS

1955/4/21

COACH

Marc LEVY

1961/8/7

COACH

KOSAKA Yuki

1977/8/6

COACH

OKAMURA Yasushi

1981/1/28

GK COACH

MATSUNAGA Shigetatsu

1962/8/12

PHYSICAL COACH

SHINODA Yosuke

1971/9/19